Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego.
Działalność Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa małopolskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 10.12.2017
Data modyfikacji : 15.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry