Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

W Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu gromadzone i udostępniane są policjantom i pracownikom Policji garnizonu małopolskiego zbiory aktów prawnych:

            - Komendanta Wojewódzkiego Policji

            - Komendanta Głównego Policji

            - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

            - pozaresortowe

 

Komendant Powiatowy Policji wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

                                                     - decyzje

                                                     - rozkazy

                                                     - regulaminy

                                                     - zarządzenia

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

 

Zagadnienia dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.). Zarządzenie szczegółowo określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry